Чланови Тима за инклузивно образовање иницирали су ацију „Избор за најтолерантијег ученика“, која је реализована је 16.11. приликом обележавања Међународног дана толеранције.  У овој активности учествовали су сви ученици  наше школе бирајући најтолерантијег ученика свог одељења. 

Циљ ове активности био је да се промовишу ученици који су сарадљиви, толерантни и добронамерни.

„Најтолерантнији ученици“, поседују  следеће  особине:

-  комуницира са свим ученицима и помаже свим ученицима у одељењу;

-  иницира процес сарадње међу ученицима (у учењу, у извођењу заједничких активности у одељењу, у дружењу);

-  иницира организацију хуманитарних активности (финансирање излета, екскурзија и бесплатних улазница, различитих врста помоћи); 

-  ужива поверење у вршњачкој групи;

- никада не изазива сукобе и помаже у откривању ризика од вршњачких сукоба.

Најтолерантнијим ученицима за Дан школе уручене су похвалнице на часу одељењског старешине.


Титуле „најтолерантнијих ученика“ понели су следећи ученици:

 1. oдељење II 1: Софија Бузаш
 2. одељење II 2: Стефан Зец
 3. одељење II 3: Стефан Радовац
 4. одељење III 1: Теодора Зељајић
 5. одељење III 2: Душан Русић и Миа Грујић
 6. одељење III 3: Душан Станојчић
 7. одељење III 4: Теодор Васић и Миона Василић
 8. одељење IV 1: Анастасија Санчанин
 9. одељење IV 3: Ана Делић
 10. одељење V 1: Ана Васић
 11. одељење V 3: Лука Кромпић
 12. одељење VI 1: Маша Павић
 13. одељење VI 2: Нина Марјановић
 14. одељење VI 3: Елена Смиљанић
 15. одељење VI 4: Милић Јелић
 16. одељење VII 1: Милица Тодић
 17. одељење VII 2: Милан Грковић
 18. одељење VII 3: Матеја Видаковић
 19. одељење VIII 1: Валентина Миљеновић
 20. одељење VIII 2: Василија Калабић
 21. одељење VIII 3: Марина Радонић
 22. одељење VIII 4: Јелена Огризовић