Дана 29.08.2023. и 30.08.2023. је у школи одржан семинар "Инклузија од теорије до праксе 2". Колегинице и колеге су имали прилику да разговарају о конкретним примерима из праксе. Током разговора имали су прилику да стекну и прошире знања о мултисистемском приступу инклузији, правилима и стратегијама рада, према капацитететима и специфичностима сваког детета/ученика. Такође је разговор утицао на подстицање интердисциплинарног приступа међу члановима ИОП тимова, развијање партнерских односа са породицама, ради пружања оптималне подршке развоју деце/ученика у инклузивном окружењу. Овладавање различитим методама и техникама рада неопходних за креирање подстицајне климе за учење, развој и напредовање све деце/ученика.

Теме програма:

 • 1. дан
  • Основни принципи учења и њихова примена у раду са децом
  • Савремени облици организације наставе као полазна основа рада у инклузивном одељењу
  • Правила успешне социјалне интеграције у инклузивним оквирима
  • Интердисциплинарни приступ у осмишљавању плана подршке у раду са даровитим ученицима
 • 2. дан
  • Улога родитеља и породице у изради и спровођењу индивидуално-образовних планова
  • Модели и начини рада са децом која имају проблеме у понашању
  • Овладавање стратегијама успешног рада на препознавању и превазилажењу потешкоћа у учењу
  • Стратегије рада са децом у разреду која имају развојне и здравствене потешкоће