Поштовани

Министарство просвете, науке и технолошког развоја доставило је детаљна упутства и смернице за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у школи.

Стручно упутствo за организацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години основ је за организовање, планирање и програмирање укупног образовно-васпитног рада у школама у отежаним условима, почевши од 1. септембра 2021. године.

Уз стручно упутство, Министарство је школама послало и прилоге у вези са применом епидемиолошких мера у школама, којима се ближе уређују питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Covid-19.

Примена мера заштите здравља ученика и запослених у току образовно-васпитног рада школе садржана је у Прилогу 2 - Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/2022 години, Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школе. Ове Препоруке, садрже конкретне смернице за поступање у погледу примене пет кључних мера стратегија ублажавања ризике о трансмисије SARS-CoV-2 у школама, између осталог, доследну и исправну употребу маски.

У овом смислу, доследна и исправна употреба маски у простору школе од стране ученика подразумева да ученик треба да носи маску од уласка у школу па све до доласка у своје клупе. Маска се обавезно користи и током одговарања и током сваког разговора. Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет. Маска се може одложити када ученик седи у клупи и слуша наставу. Током боравка у школи може да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али се свака маска мора користити на исправан начин - тако да покрива нос, уста и браду. Такође, не треба користити маску која је запрљана или овлажена. Није дозвољено мењање маски међу ученицима.

Уколико је обухват вакцинацијом међу ученицима у одељењу већи од 70%, ученици који су вакцинисани нису у обавези да носе маску током часа. Употреба заштитних маски на отвореном простору за сада није неопходна, уз одржавање физичке дистанце.

Истовремено указујемо да се Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", бр. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021, 59/2021, 60/2021, 64/2021, 69/2021, 86/2021) одређују одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, укључујући и ношење маски, као и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење тих мера.

Стручно упутствo за организацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години

Стручно упутства за организацију образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/2022. години

Прилог 1 – Индикатори и граничне вредности за процену ризика од преношења SARS-CoV-2 вируса у популацији

Прилог 2 – Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години

Допис основним и средњим школама