U našoj školi, tokom oktobra, učenici 7. i 8. razreda, članovi Đačkog parlamenta, su se druzili sa svojim mlađim drugarima 4. i 5. razreda. Predstavili su im dve prezentacije. Jedna je bila na temu korona virusa- kako se širi, koje su posledice i mere zaštite. Druga prezentacija se odnosila na pravila ponašanja u školi i organizaciju rada.