Poštovani

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavilo je detaljna uputstva i smernice za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u školi.

Stručno uputstvo za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2021/2022. godini osnov je za organizovanje, planiranje i programiranje ukupnog obrazovno-vaspitnog rada u školama u otezanim uslovima, počevši od 1. septembra 2021. godine.

Uz stručno uputstvo, Ministarstvo je školama poslalo i priloge u vezi sa primenom epidemioloških mera u školama, kojima se blize uređuju pitanja organizacije i sprovođenja obrazovno-vaspitnog rada u uslovima koji zahtevaju primenu niza preventivnih i zaštitnih mera u borbi protiv virusa Covid-19.

Primena mera zaštite zdravlja učenika i zaposlenih u toku obrazovno-vaspitnog rada škole sadrzana je u Prilogu 2 - Preporuke za početak obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2021/2022 godini, Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škole. Ove Preporuke, sadrze konkretne smernice za postupanje u pogledu primene pet ključnih mera strategija ublazavanja rizike o transmisije SARS-CoV-2 u školama, između ostalog, doslednu i ispravnu upotrebu maski.

U ovom smislu, dosledna i ispravna upotreba maski u prostoru škole od strane učenika podrazumeva da učenik treba da nosi masku od ulaska u školu pa sve do dolaska u svoje klupe. Maska se obavezno koristi i tokom odgovaranja i tokom svakog razgovora. Maska se obavezno koristi i prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili u toalet. Maska se moze odloziti kada učenik sedi u klupi i sluša nastavu. Tokom boravka u školi moze da se koristi bilo koja maska (hirurška, epidemiološka ili platnena), ali se svaka maska mora koristiti na ispravan način - tako da pokriva nos, usta i bradu. Takođe, ne treba koristiti masku koja je zaprljana ili ovlazena. Nije dozvoljeno menjanje maski među učenicima.

Ukoliko je obuhvat vakcinacijom među učenicima u odeljenju veći od 70%, učenici koji su vakcinisani nisu u obavezi da nose masku tokom časa. Upotreba zaštitnih maski na otvorenom prostoru za sada nije neophodna, uz odrzavanje fizičke distance.

Istovremeno ukazujemo da se Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sluzbeni glasnik RS", br. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021, 59/2021, 60/2021, 64/2021, 69/2021, 86/2021) određuju odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, uključujući i nošenje maski, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera.

Stručno uputstvo za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2021/2022. godini

Stručno uputstva za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u srednjoj školi u školskoj 2021/2022. godini

Prilog 1 – Indikatori i granične vrednosti za procenu rizika od prenošenja SARS-CoV-2 virusa u populaciji

Prilog 2 – Preporuke za početak obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2021/2022. godini

Dopis osnovnim i srednjim školama