У суботу, 18 марта у нашој школи је у оквиру предметне наставе реализовано шеснаест сарадничких часова.  Настава се изводила по измењеном распореду часова.

Садржаји различитих наставних предмета су се међусобно прожимали и синтетисали у нове целине у којој је свака дисциплина давала свој допринос.

Интерактивна настава свет посматра као целину и као таквог га и проучава. Она подразумева сагледавање различитих димензија једног проблема, проучавање из различитих углова и са различитих страна.

Овај вид наставе подразумева и активне ученике.

Часови су били прожети решавањем проблема, постављањем питања и активним трагањем за одговорима из своје околине и окружења.

Показало се да сарадничка настава има велику мотивациону снагу, јер делује подстицајно и повећава интересовање за учење.

Евидентно је да се ученицима овакав начин рада итекако допада, јер су увек спремни за нешто ново и другачије.  Наша обавеза је да се потрудимо да у наредном периоду реализујемо што више оваквих часова.