Школа је учествовала на конкурсу за финансирање  и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо текуће одржавање објеката установа основног образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2023. годину за сређивање кабинета биологије. Добили смо од Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице део новца а део новца нам је обезбедила Општина Рума.