На конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације објеката установа основног образовања и васпитања на територији АП Војводине који су претрпели штету као последицу временске непогоде, добијена су средства за санацију штете дела кровног покривача у Павловцима. http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=12459

 Потписивање уговора 16.8.2023. г.