Реч инклузија потиче од латинске речи inclusion што значи укључивање.

Инклузивно образовање подразумева:

  • приступ образовању у смислу пружања једнаке шансе за стицање знања свим ученицима безобзира на њихову различитост
  • да је образовни систем отворен за сву децу, да је у стању да сваком детету пружи квалитетно образовање
  • да је oбразовни систем у стању да се прилагоди образовним потребама деце која су се до сада тежe уклапала у редован образовно-васпитни процес.

Више о овој теми прочитајте овде.